Ultrasonik Sonikatör mekanik bir yöntemdir. Hücre organellerinin elde edilme safhasında kullanılır. İstenilen proteinin yapısını ve biyolojik aktivitesini değiştirmek ve değiştirmemek imkanı sağlar. Bu işlemle farklı frekanslarda, farklı ürünler elde edilir. Ortam sıcaklığında veya daha düşük (0 derecenin altında) sıcaklıklarda ürünleri karıştırma ve birleştirme imkanı sağlar. Kimyasal ürünlerde membran yapısını bozarak hücre içeriğinin ortama geçmesini sağlar. Ayrıca katalizatör ilavesi ile var olan ürünün veya madde üretebilme imkanı verir. Hücre süspansiyonuna daldırılan sonikatör titreşim yaparak ve yüksek sesli basınç oluşturarak hücre bütünlüğünü bozar. Mekanik güçle hücreler kapalı bir metal veya cam kabın içinde sıkıştırılarak hücre zarı parçalanabilir, hücre içeriği tampona geçer. Bu da süspansiyon bütünlüğü bozulmamış organik homojen ürün elde edilir. Buna da homojenat denir.