Ultrasonik yöntemlerle plastiklerin birbirine kaynatılması:
Termoplastiklerin birleştirilmesinde kullanılan bir kaynak yöntemidir. Hayatımızda kullandığımız plastik tipleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar termoplastikler, termosetler ve elastomerlerdir. Ancak ultrasonik plastik kaynağı denildiğinde, sadece termoplastik malzemeler ultrasonik yöntemle kaynak yapılabilir. Bu yöntem 1-Amor, 2-Yarı Kristal yapıdaki kristaller, 3-Kristal yapıdaki plastikler ile mümkündür. Ultrasonik kaynakla hızlı, düşük maliyetli ve temiz kaynak yapmak yapılır. Bu nedenle geniş uygulama alanı mevcuttur. Bakır ve alüminyum gibi metalleri ultrasonik kaynak yapmaya imkan verir.

Termoplastik diye adlandırılan ürünlerin moleküllerinin ultrasonik ile ısı uygulandığında yumuşayan ve oda sıcaklığında soğutulduğunda orjinal haline dönen veya tasarlanan kalıptaki şekli alabilen, zayıf ikincil bağlama kuvvetleri tarafından birarada tutulan polimerdir.

Plastik ve plastiklerin yapısı:
Plastiklerin atom yapıları zincir gibi birbirine bağlandığı için büyük moleküllü sentetik polimer maddelerdir. 180 ile 300 derece sıcaklıkta şekillendirilebilen ve soğuduğunda da katılaşan bir yapıya sahipirler.
Plastikler kimyasal olarak ve fiziksel olarak çok çeşitlidir.
1-Şeffaf plastikler
2-Yalıtkan olan
3-Asit ve diğer kimyasal etkilere dayanıklı olan
Atomik yapı olarak iki tür mevcuttur.
1-Yapı olarak atomların yanyana düzgün olarak dizilmiş olanlar.Bu yapılar kristal yapılardır. Kullandığımız ve gördüğümüz birçok eşya ve ürünler katı kristal yapıdadırlar.
2-Amorf yapılar düzensiz atom yapısına sahiptirler.

Plastikleri sınıflandırmak zordur. Sanayi çok geliştiği için 400.000'e yakın plastik çeşidi vardır. Bu ürünleri insan gözüyle ayırt etmek imkansızdır.
Termoplastikler ısıtıldığında, soğuduğunda katı hal alan ısıtma ve soğutma işleminde kimyasal değişikliğe uğramadan, fiziksel değişikliğe imkan tanır. Termoplastikler ısıtıldığında akıcı hale gelir. Soğutulduğunda katı hale gelir. Bu işlem defalarca tekrarlanabilir.

Termoplastik ürünler:
Akrilik ürünler,
Akrinitril + Butadien + Stiren (ABS),
Selüloz,
Naylon,
Polifenilen Oksit (PPO),
Poli + Karbonat (PC),
Poli + Etilen (PE),
Polipropilen (PP),
Poli Stiren (PS),
Polivinil + Klorid (PVC)

1-Amorf yapıdaki termoplastikler (ABS, PS, PC, PPO, SAN, PVC, PMMA gibi malzemeler)
2-Yarı kristal yapıdaki kristaller (PP, POM, PE, PA gibi ürünler)
3-Sıvı kristalik termoplastikler

Ultrasonik Kaynak Mekanizması