Ultrasonik destekli katalitik Özüt Çıkarma (Extraction)

Garanti Ultrasonik reaktörler, güçlü Ultrasonik ses dalgaları ile katalitik özüt çıkarma işlemine veya iki maddeyi birbirinden ayırmaya yardımcı olmak ve iyileştirmek için bir çok endüstride kullanılmaktadır. Ultrasonik ile sıvı içinde sıvı veya sıvı içinde katı heterojen bir karışmaz faz sistemini içermektedir. Yüksek ultrasonik kuvveti ile eriyiklerin ve enzimlerin nano boyutta parçalanmaları, ayrışmalarını ve erime hızlarını önemli ölçüde arttırmaktadır. Ayrıca bu etki kullanılan solvent, asit, katalizatör miktarını %50 civarında azaltmak için idealdir ve kanıtlanmış bir tekniktir. Ultrasonik yardımıyla özüt çıkartma (extraction) süresini 2-10 katı hızlandırır. Organik ve inorganik çözücü tüketimini azalttığı için sanayide hızlı ve düşük maliyetli üretim yapmak için kullanımına talep artmaktadır.