Ultrasonik Nebulizatör, Ultrasonik boynuzun (horn) içinden sıvıyı geçirip buhar haline püskürmesini sağlar. Genel olarak Ultrasonik Atomizere benzer ama sıvıların partüküllerini daha üşük mikronlarda açığa çıkarır. Örneğin bin damlayı, bir milyon damla haline getirdiği için sıvıyı buhar şeklinde püskürterek üfler. Atomizasyonda sıvı parçacıkları 18-68 mikron arasında değişir. Nebulizatörde 5-18 mikron arasındadır. Bu boyutlar meme şekline ve Ultrasoniğin gücüne göre değişiklik gösterebilir.