Nanopartikül 1-100 nm arasındaki bir boyuta sahip (kütle) partiküllerdir. Nanopartiküller (kütle, atom, farklı kimyasal yapıya sahip maddelerden üretilebilir. Bu maddeler metaller, metal oksitler, silikatlar, karbon ve organik olabilir. Ayrıca Biyomoleküllerde nanopartikül olabilir. Bu nanopartiküller morfolojik olarak küre, silindir, tüp şeklinde olabilir.

Sonomekanik: Ses dalgalarının sıvı içinde oluşturduğu yüksek basınç ve düşük basınç eşliğinde sıvıların işlenmesi tekniğidir. Bu metotla (sonomekanik ile) kimyasalları indirgeyip sentezleyebiliyoruz. Dolayısıyla parçalayarak yeni nano kütleler oluşturabiliyoruz. Örneğin suyun ve yağın karışımı. Atık yağlardan kimyasal katalizör ekleyerek biyolojik yakıt (biodizel) (%80) ve gliserin (%20) üretilmektedir.