Sıvı içerisinde bulunan farklı katı maddelerin (kimyasal veya biyokimyasal) ultrasonik ile dağıtılması etkili bir yöntemdir. Sıvı içinde güçlü ultrasonik üreterek topakların parçalanmasını ve sıvıya karışması sağlanmaktadır. Örneğin kimyasal boyalar, kimyasal mürekkep, kimyasal şampuan, içecek gıda, ketçap, mayonez gibi bu tarz ürünlerin formülasyonunda bilinen yöntemdir. Polimerler veya reçineler gibi yüksek vizkoziteli sıvılarda kimyasal kanunlar uyarınca sıvı yüzey gerilimi yasası "Van Der Waals" uyarınca bir arada tutulmasını sağlayan bir çekim yasasına sahiptir. Yüksek vizkoziteli polimerler ve reçineler kimyasal olarak moleküller (parçacıklar) birbirine çok güçlü bağla bağlıdırlar. Bunları ultrasonik dispersion ve deagglomeration yöntemi ile bağları kopartıyoruz. Hücre parçalanması veya ayırma, biyoteknoloji laboratuarlarında günlük örnek hazırlamanın ortak bir parçasıdır. Ayırmanın amacı, hücre duvarının ya da komple hücrenin parçalarını, biyolojik molekülleri serbest bırakmak için hızlı ve etkili bir yöntemdir. Sıvılar güçlü ultrasonik ses dalgalarına maruz bırakıldığında ortama yayılan ses dalgaları güçlü basınç yani sıkıştırma ve zayıf basınç oluştururlar, bundan dolayı sıvı içinde elektrostatik krozovatif parçalama meydana gelir. Yani mekanik bir stres oluşur. Bu mekanik stres sıvılar içindeki madde ve molekülleri sonikasyona uğratır. Sıvılardaki ultrasonik ses dalgaları 1000 ile 2800 km/saat hızla jet baloncukları oluşturur. Jet baloncukları sıvı içindeki parçacıkları (molekülleri) birbirinden ayırır ve 2800 km/saat hızında çarpıştırarak parçalar. Bu yöntem sadece dağıtma ve ayrıştırma için değil öğütme ve partiküllerri boyutlarını bir mikron ve daha küçük parçalanmasına ve sıvı ile karıştırılmasına imkan tanır. Biz Garanti Ultrasonik olarak bu yöntemle endüstriyel ölçekte ürün üretmek isteyen firmalara, bir jeneratör ve bir sonotrot olarak tek cihazla 20.000 Watt güç sunabiliyoruz. Bu güce ulaşabilen dünyada ne Amerika'da ne Almanya'da bu güçte ultrasonik üreten rakibimiz yoktur. 12 metre uzunluğunda 60 m3 lük bir konteynıra paralel bağlayarak 500.000 Watt gücünde ultrasonik sıvı işleme sistemi monte edebiliyoruz. 500.000 Watt'lık sistemle saatte 100 ile 300 ton arasında ürün işleme kapasitesine sahiptir. Tehlikeli ve yanıcı kimyasal maddelerin işlenmesinde ultrasonik sistemimizi güvenle kullanabilirsiniz. Patlayıcı maddelerde kullanma imkanımız vardır. Bunun tasarımıda sadece dünyada Türkiye'de Garanti Ultrasonik'e aittir.