Sonokimya

Ultrasonik ses dalgalarıyla çok hızlı kimyasalları etkileyerek farklı reaksiyonlara sokma sürecidir. Bu süreçlere uygun sıvı ve kimyasalların akustik kavitasyonla işlenmesine, sonokimya denir. Sonokimya demek organik ve inorganik molekülleri sentezlemek için bir fenomendir.

Sonokimyasal Çöktürme; Yüksek enerjili Ultrasonik ses dalgalarının sıvı içerisindeki mekanik tepkimelerle moleküler birleşme olmaksızın sıvı içerisinde bulunan kimyasal türlerin (moleküllerin) ultrasonik etki ile topakçık şeklinde birbirine bağlanarak çökmesi veya büyümesi, şekillenmesi (şekil değiştirmesi) ile nano yapılar meydana oluşmasını mümkün kılmaktır.Garanti Ultrasonik cihazları laboratuvar ve endüstriyel alanlarda çok çeşitli sonokimyasal reaksiyon işlemlerinde kullanılabilir.

Sonokimya elektrik enerjisinin mekanik enerjiye çevrilerek sıvı içinde kabarcıkların oluşması ve büyümesi, patlamasıdır.Sono kimyasal reaksiyonlar:

Sonokimyasal etkiler, kavitasyona bağlı kimyasallar ve prosesler aşağıda belirtilmiştir.

  • Moleküler reaksiyon hızında artış.
  • Nano boyutunda reaksiyon çıktısında artış.
  • Ürün işlemede daha verimli enerji tasarrufu.
  • Nano reaksiyonların anahtarlamasında sono kimyasal etkili bir yöntemdir.
  • Moleküler faz transferinde performans iyileştirme.
  • Moleküler faz transfer katalizöründen kaçınma.
  • Sıvı içindeki metallerin ve katı kütlelerinin aktivasyonu.
  • Sıvı içindeki reaktiflerin ve katalizörleri reaktive edilmesinde artış sağlar.
  • Kütlesel ve boyutsal parçaçık sentezinin geliştirilmesinde.
  • Sıvı içerisindeki nano taneciklerin kaplanmasında.


Son gelişmelerden haberdar olun...